Tuen hakeminen

Blackbirdsin vähävaraisten tukirahaston yhdeksäs hakukierros on nyt käynnissä. Hakuaika on 13.9.-27.9.2021. Tukistipendi hakemukset käsitellään hallituksen kokouksessa 29.9.2021. Tee rohkeasti hakemus ennen hakuajan päättymistä.


Hakemukset on jätettävä sähköpostitse osoitteeseen toimisto@blackbirds.fi hakukierroksen aikana.

Stipendin hakemisen ehto on, että seuran jäsenmaksu ei ole erääntynyt (stipendi on tarkoitettu vain seuran jäsenille). Jos stipendin hakijalla on hakuvaiheessa seuran jäsenmaksu erääntynyt, hakemusta ei käsitellä hallituksen kokouksessa, eikä myöhemminkään. Jos tarvitset maksuaikaa jäsenmaksun kanssa niin ota yhteyttä seuran toimistoon, jäsenmaksua ei voi kattaa tukistipendillä.

Hakemus on vapaamuotoinen ja siitä tulee käydä ilmi

- Hakijan nimi
- Hakijan henkilötunnus
- Hakijan osoite
- Huoltajan puhelinnumero
- Huoltajan sähköpostiosoite
- Hakijan verotettava ansiotulo viimeksi toimitetussa verotuksessa
- Hakijan verotettava pääomatulo viimeksi toimitetussa verotuksessa
- Samassa taloudessa asuvien alaikäisten lasten lukumäärä
- Alaikäisen hakijan vanhempien verotettavat ansio- ja pääomatulot viimeksi toimitetussa verotuksessa
- Muut hakijan ja hänen vanhempiensa taloudellista asemaa ja elämäntilannetta koskevat tiedot, joihin hakija tahtoo vedota (esim. työttömyys, sairaus, vammaisuus, velat)

Hakijan/hakemuksen tietoja käytetään vain tukistipendien jakamistarkoitukseen.

(Tietosuoja- ja rekisteriseloste / Blackbirdsin vähävaraisten perheiden salibandyharrastuksen tukemisen rekisteri)