Fyysinen kehittyminen

Fyysisen kehityksen perusteet ja taitojen valmentaminen

Lasten ja nuorten valmennus Tutustu lapsen fyysiseen kehitykseen huolella ja tiedosta missä vaiheessa valmennettavasi ovat. Fyysinen harjoittelu ei ole välttämättä lajiharjoittelusta irrallaan oleva osa-alue. Ota huomioon lapsen fyysinen kehitysvaihe myös lajiharjoittelussa! Alle 7 - vuotiailla harjoittelun painotus pitäisikin olla lapsen urheilullisuudessa, ei niinkään lajitaidoissa.

Fyysisen kehityksen perusteet
Hermoston kehitys - Syntymähetkellä lähes kaikki hermosolut ovat jo olemassa - 6-8 ikävuoteen mennessä hermosto 80-90 % valmis
Lihaksiston kehitys - Lihassolujen määrä ei merkittävästi lisäänny syntymän jälkeen - Olemassa olevien lihassolujen kokoa voidaan lisätä tai lihassolujen hermotusta parantaa esim. askeltikkaat - Lihassolujen kasvu voimakasta vasta hormonaalisen kypsymisen eli kasvupyrähdyksen jälkeen - Hermotuksen parantaminen tehokkainta ennen kasvupyrähdystä ja vaatii paljon toistoja. Vrt. taidon, tasapainon, ketteryyden ja nopeuden kehittämiseen! Lihasmassan kasvattaminen vasta murrosiän jälkeen!
Tukielimistön kehitys - Luuston kehitys tehokkainta ennen murrosikää, kuormitus vahvistaa luustoa! - Luuston kehityksessä pyrähdys murrosiässä - Huomioi tämä vamma-alttiudessa ja motoriikan häiriöissä! - Jänteiden ja nivelsiteiden kehitystä vahvistaa monipuolinen ja määräpainotteinen harjoittelu
Hormonaalinen kehitys - Kasvuhormonin eritys lisääntyy murrosiässä - Testosteronin eritykseen voimakas lisäys murrosiässä - Murrosiän jälkeen lihaksen koon kasvu voimakkainta! Siksi lihasmassan kasvattaminen alkaa vasta murrosiän jälkeen.
Hengitys- ja verenkiertoelimistön kehitys
- Hengitys- ja verenkiertoelimistön rakenne kasvaa murrosikään tasaisesti - Sydämen toimintakyky, liikuntaa jo nuorena!
- Hiussuoniston määrä, 10 ikävuoden jälkeen aerobinen liikunta tärkeää!
- Verisuonten toimintakyky, eritehoinen liikunta parantaa! Aerobinen liikunta luo pohjan kaikelle muulle harjoittelulle! - vähintään 30 min. mielellään 1 h kerrallaan joka päivä! syke noin 110-140
Sisäelinten kehitys
- Kehittyy voimakkaasti syntymän jälkeen
- Ennen murrosikää tasannevaihe ja murrosiässä lopullinen kehitystaso
- Munuaisten ja maksan kyky poistaa kuona- ja vierasaineita (mm. maitohappo)
- Kova maitohappotreeni vasta murrosiän jälkeen!!

Huomioithan että jopa 80% vammoista on ehkäistävissä aktivoivalla ja kehittävällä alkulämmittelyllä!!!


Taitojen valmentaminen
• Edellytykset lajitaitojen oppimiseen kehittyvät 1 - 5 vuoden iässä
• Kilpaurheilua ajatellen lajitaitoja on kehitettävä 6 - 12 vuoden iässä aktiivisesti
Tärkeitä asioita taitojen kehittämisessä:
• Monipuolinen liikevarasto lyhentää oppimisaikaa
• Automatisoidut liikkeet eivät kehitä taitavuutta
• Opeteltava jatkuvasti uutta
• Vaikeusaste on oltava sopiva
• Oikein tehdyt suoritukset ovat kaiken oppimisen perusta
• Vaadi osaamista / yrittämistä
• Valmenna vaihdellen / muuntaen, paljon eri ärsykkeitä
• Synnytä mielikuva --> lapset leikkivät!
• Varmista hyvä vireystila, TAITO EI TARTU VÄSYNEISIIN LIHAKSIIN!
 
Ohjeita valmentajalle taitovalmennukseen:
• On helpompi opettaa uutta kuin korjata vanhaa, oikeat suoritukset
• Korjaa vain yhtä, korkeintaan kahta asiaa kerrallaan, vastaanottokyky
• Välitön palaute on erittäin tärkeää, tämä on tultava 6 sekunnissa
• Korjaamisen / palautteen jälkeen välittömästi uusi yritys!

Taitojen opettamisen rytmittäminen ikäkausittain:
0 - 2 vuotiaat:
• alkeisliikkeet ja refleksit

2 - 7 vuotiaat:
• perusliikkeet

8 - 10 vuotiaat:
• yleiset liikemallit

11 - 13 vuotiaat:
• lajien perustaidot

14 -99:
• erityistaidot

0 - 13 vuotiaille yleinen ja monipuolinen urheilullisuus (useita eri lajeja)
14 - 99 vuotiaille lajitaidot ja lajinomainen monipuolinen harjoittelu

4 - 6 vuotiaan lapsen valmentaminen


Mitä 4-6-vuotias lapsi todennäköisesti osaa / oppii?

• juoksee 50 metriä nopeasti
• Hallitsee lähdön, pysähtymisen, väistämisen ja kääntymisen
• Hyppää hallitusti, osaa ponnistaa
• Vauhdin liittäminen ponnistukseen onnistuu
• Hyppää yksinkertaisia sarjoja (esim. polvennosto juoksu)
• Tekee kuperkeikan eteenpäin
• Juoksun yhdistäminen heittoon ei onnistu
• Kiinniotto kehittyy nopeasti
• Heittää pallon seinään ja ottaa sen kiinni
• Lyö leveällä, lyhytvartisella mailalla liikkuvaan palloon
• Alkaa oppia hitaita liikeyhdistelmiä
• Tasapainon kehittymisen parasta aikaa!
• Liikekoordinaatio kehittyy vauhdilla
• Yleinen kestävyys ja lihasvoima ALKAVAT kehittyä
• Liikkuvuus on hyvä!
• Nopeus ja liikenopeus kehittyvät vauhdilla
• Lapset ovat lyhytjännitteisiä, mutta loputtoman kokeilunhaluisia!


Mitä pyritään kehittämään?

Tärkeimpinä: • Koordinaatio • Hermosto (nopeus) • Liikkuvuus • Monipuolisuus • Tasapaino

Toiseksi tärkeimpinä: • Motoriikka • Silmä-käsi koordinaatio


Kuinka näitä voisi harjoitella?

• Mielikuvia, liiku leikkien!!!
• Lyhyitä pujotteluita, joissa käännöksiä ja jarrutuksia. Muista ainakin kaksinkertainen palautumisaika
• Ketteryysratoja
• Oman kehon opettelua, hitaita motoriikkajuoksuja ja askeltikkaita, tasapainoilua
• PALJON PELAAMISTA!!! ainakin 10 min. / kerta o lyhyitä settejä n. 2min.- tauko - 2min. 

7 - 10 vuotiaan lapsen valmentaminen


Mitä 7 - 10-vuotias lapsi todennäköisesti osaa / oppii?

• Motorisen oppimiskyvyn nopea kehitys
• 9 - 12 v. taitojen oppimisen kehityskausi
• 6 - 10 v. Lajitaitojen oppimisen herkkyyskausi
• Rytmiikka kehittyy nopeasti
• Oppii yhdistelmiä, juoksu + heitto
• Avaruudellinen suuntautumiskyky kehittyy nopeasti
• Reaktiokyvyn kehittyminen alkaa
• Tasapaino kehittyy hurjaa vauhtia
• Liikenopeus kehittyy
• Aerobinen kestävyys kehittyy
• Lihasvoima ja notkeus kehittyvät


Muita tärkeitä asioita:

• Mielikuvitus alkaa vähenemään, säännöt tekevät tuloaan!
• Kilpailuvietti heräilee
• SELKEÄT SÄÄNNÖT!!! sääntöjen valvonta
• Kannusta omatoimiseen harjoitteluun, anna kotitehtäviä, esim. montako kertaa pystyt pomputtamaan palloa ilmassa?
• Valmenna kysellen
• Hienomotoriikka puuttuu
• Ei pitkiä rasitusjaksoja
• Monipuolisuutta
• Lajitaktiikoiden perusteita, mitä tekee palloton / pallollinen pelaaja? - PELITILANNEROOLIT!


Mitä pyritään kehittämään? • Oman kehon hallintaa -Tasapaino
-Motoriikka -Koordinaatio -Liikkuvuus • Lajitaidot • Nopeus


Miten näitä kehitetään?

• Lajiharjoittelussa perustaitoja, esim. pujottelut
• Pelimuotona pienpelit
• Ketteryysradat
• Telinevoimistelu
• Kuperkeikat ja kärrynpyörät
• Venyttelyä yhteisesti joka treenikerralla
• Tasapainoilut erilaisten pintojen päällä
• Askeltikkaat yms.
• Motoriikkajuoksuja palloja kehiin, kaikki pelaa! -->Muuta useasti pelin luonnetta, maalien paikka / määrä?

10 - 12 vuotiaan nuoren valmentaminen


Mitä 10 - 12-vuotias nuori todennäköisesti osaa / oppii?

• Lajitaitojen herkkyyskausi
• Motoriikan herkkyyskausi
• Taitojen oppimisen herkkyyskausi
• Hienomotoriikka on kehittynyt
• Juoksunopeus, askeltiheys ja askelpituus kehittyvät
• Voimaharjoittelua oman kehon painolla, keskity tekniikoihin
• Nopeusvoimaa oman kehon painolla
• Tasapainon kehittämistä, etenkin liikkeessä
• Aerobisen kestävyyden nopein kehitysvaihe 9-14v.
• Reaktiokyky kehittyy eniten tässä vaiheessa 7-12v.
• Yhdistelykyvyn herkkyyskausi 7-12v.


Muita tärkeitä asioita:

• Monipuolista harjoittelua, useat lajit rikkaus!
• Haasteellista harjoittelua, kehittyminen nopeaa, virheiden korjaus tärkeää
• TÄRKEIN VAIHE NUOREN URHEILIJAN URALLA!!! monipuolisuus!
• Kannusta omatoimiseen harjoitteluun!!!
• Kysele, vaadi, kannusta
• Opeta lajitaktiikoiden perusasetelmat 2-1-2, 1-2-2, 2-2-1 yms.
• Opeta pallopelien perusteet - paikanhaku, etäisyydet, jatkuva liike, give and go, helppojen syöttöjen merkitys.


Mitä pyritään kehittämään?

• Urheilullisuutta, oman kehon taitoja! - Motoriikka - Hienomotoriikka - Koordinaatio - Tasapaino - Ketteryys
• Juoksutekniikka… nopeus
• Reaktiokykyä
• Yhdistelykykyä
• Lajitaitoja, mies vastaan mies
• Voimaharjoittelun tekniikat keppijumpalla: Jalkakyykky, askelkyykky


Miten näitä voidaan kehittää?

• Ympärivuotisuus, Kaikkia osa-alueita jatkuvasti ja nousujohteisesti
• Lajitaidoissa mies vastaan mies harjoitukset ja pienpelit
• Juoksu- ja voimaharjoittelun tekniikat, vieraileva valmentaja?
• Motoriikkajuoksuja, tasapainoa ja koordinaatiota kaikkiin harjoitteisiin ja alkulämmittelyyn
• Reaktiolähtöjä, 1 vs 1 pallon perään, pujotellen / suuntaa muuttaen
• Panosta 20 - 30 min. alkulämmittelyyn ulkona.

(11) 12 - 15 (16) vuotiaan nuoren valmentaminen


Mitä 12 - 15-vuotias todennäköisesti osaa / oppii?

• 10 - 20 v. Yleiskestävyyden parasta kehittämisen aikaa
• 10 vuotiaan hapenottokyky on sama kuin aikuisilla
• 12 - 16 v. on paikallisen kestävyyden parasta kehittämisen aikaa
• Voimaharjoittelua oman kehon painolla, opettele keppijumpassa jo vaikeampia tekniikoita: tempaus, rinnalleveto 
• Suhteellinen voima, kestävyys ja ketteryys hyvällä tasolla

Mitä muuta tärkeää?
• Ei säännöllistä maitohapollista harjoittelua ennen kuin murrosikä on ohi!!!
• Fyysinen testaaminen alkaa
• Anna vastuuta, esim. ryhmätyöt
• Lajitaktiikoita: pelitilanneroolit, 2-1-2, 1-2-2, 2-2-1, yksilöiden roolitus entistä tarkemmin, taktiikasta toiseen siirtyminen kesken pelin
• Paljon kertausta
• Tarvitsee paljon ymmärrystä - Kehonmuutokset alkavat aiheuttaa ongelmia urheilussa - "minä" - kriisit alkavat


Mitä pyritään kehittämään?

• Aerobinen kestävyys
• maitohapoton kestävyys
• Suhteellinen voima
• Yksinkertaiset lajitaidot
• Maksiminopeus
• Motoriikka
• Lajitietämys, taktiikat ja niiden soveltaminen


Miten näitä kehitetään?

• Pitkiä tasavauhtisia, matalatempoisia lenkkejä
• Lyhyet intervallit ja pitkät palautukset (maitohapoton nk)
• Voimaharjoittelua oman kehon vastuksella
• Paljon toistoja lajiharjoituksissa, pienpelejä!
• Reaktiolähtöjä, muista suuret palautukset
• Panosta alkulämmittelyyn!

15 - 18 Vuotiaan nuoren valmentaminen
• Lihasmassaa tulee kovaa vauhtia
• Kovat maitohapolliset treenit mahdollisia kun murrosikä on ohitse
• Maksimivoima harjoittelu mahdollista murrosiän jälkeen, HUOM! tekniikat
• Kehon taitoja opiskellaan uudelleen, vahvempi ja nopeampi vartalo
• Ympärivuotisuus tärkeää
• Lajin omainen harjoittelu korostuu, treenien määrä?
• Lajitaktiikat tulee oppia monipuolisesti
• Harjoittelutilanteessa ole keskusteleva, kysele nuorten omia mielipiteitä, anna nuorten ratkaista pulmia
• KANNUSTA OMATOIMISEEN HARJOITTELUUN!!!
• Kiinnostus urheiluun saattaa heikentyä, mieti miten motivoit
• Pelinopeuden tulisi kasvaa, pienpelit


Huomioi!
• Viime aikoina on havaittu tuloksia joiden mukaan myöhäinen murrosikä saattaa olla huippu-urheilijalle positiivinen asia, enemmän aikaa oppia taitoja ennen murrosikää, jotka murrosiän jälkeen "muistellaan" uudistuneeseen vartaloon. Näin ollen, anna kömpelöille pelaajille aikaa, he voivat olla pari vuotta myöhemmin todellisia taitureita!


Miten kehitän näitä ominaisuuksia?
• Murrosiän jälkeen perus- ja maksimivoima harjoittelua lisäpainoilla 
• Murrosiän jälkeen kovat intervalliharjoitteet
• Lajitaktiikat tarkasti - kävellen, pysäyttäen, korjaten ja kysellen
• Pienpelit
• Motoriikka juoksuja, koordinaatiota ja tasapainoilua, yhdistä laji- ja voimaharjoitteluun
• Kysele, keskustele ja anna ajateltavaa